Sportmedische keuring

Startende schaatsers (met uitzondering van 14-jarige en 18-jarige competitie atleten en vanaf de leeftijd van 35 jaar internationale competitie atleet) gaan langs bij de huisarts. Na anamnese en klinisch onderzoek levert de huisarts een attest af aan de sporter met de goedkeuring tot het beoefenen van de schaatssport.
Dit attest dient aan de club gegeven te worden bij inschrijving (of kan geüpload worden via Twizzit). In het attest staan geen medische gegevens enkel een verklaring van de huisarts dat de sporter geschikt is om aan de schaatssport deel te nemen (KLIK HIER). Verplichting voor competitieve en een warme aanbeveling voor recreatieve.
Tijdens anamnese graag oog voor mentaal welzijn als fysiek welzijn. Vandaar een warme aanbeveling tot het overlopen van de vragenlijst, www.sportkeuring.be. Een sporter kan zich voorbereiden op het consult door de vragenlijst, op www.sportkeuring.be, af te drukken en ingevuld mee te nemen naar de huisarts als leidraad voor de anamnese.

 

 
14 – en 18 jarige competitieve leden: Gaan verplicht langs bij een erkende sportarts voor een geschiktheidsonderzoek. De lijst van sport- en keuringsartsen vind je hier. De schaatsers vullen op voorhand de vragenlijst in op: www.sportkeuring.be, de erkende keuringsarts en/of sportarts overloopt de vragenlijst, voert een cardiologische screening uit en bijkomend 2 klinische onderzoeken: unipodale squat en side bridge.
Er is geen verplichting tot inspanning EKG, maar wel een warme aanbeveling. Het formulier dat “ingevuld” wordt is digitaal via sportkeuring.be. De sportdokter kunnen het geschiktheidsattest (waar geen medische info opstaat) op het einde van het consult afprinten en meegeven met de sporter (of digitaal doorsturen), hierop staat er dat de sporter voor 4 jaar geschikt is zijn de schaatssport te beoefenen. Bezorg dit attest (zonder medische gegevens) aan je club (of kan geüpload worden via Twizzit).
Deze screening wordt vanaf dan 4-jaarlijks herhaalt.
 

35+ internationaal competitieve leden: Verplicht inspanning EKG en sportmedische keuring bij een erkende sportarts of keuringsarts. De lijst van sport- en keuringsartsen vind je hier. De schaatsers vullen op voorhand de vragenlijst in op: www.sportkeuring.be, de erkende keuringsarts en/of sportarts overloopt de vragenlijst, voert de screening uit. Het formulier dat “ingevuld” wordt is digitaal via sportkeuring.be. De sportdokter kunnen het geschiktheidsattest (waar geen medische info opstaat) op het einde van het consult afprinten en meegeven met de sporter (of digitaal doorsturen), hierop staat er dat de sporter voor 4 jaar geschikt is zijn de schaatssport te beoefenen. Bezorg dit attest (zonder medische gegevens) aan je club (of kan geüpload worden via Twizzit).
Herhaal deze screening 4-jaarlijks.Timing: Screeningen (14-jarige, 18-jarig en 35+) kunnen starten vanaf 1/10/2021 en sporters hebben de tot eind december om dit in orde te brengen. Nieuwe aansluitende leden dienen vanaf 1 januari 2022 een verplicht ‘keuringsattest’ van de huisarts binnen te brengen.
 

Samengevat:

Implementatie fase sportmedische keuring in 2021, 1/10/2021:
 • Aansluiting = attest huisarts, behalve 14 – en 18 jarige en 35+ internationaal competitieve atleten.
 • 14 en 18 – jarige competitief: keuringsarts
  • Anamnese persoonlijk en familiaal
  • Screenings orthopedisch onderzoek
  • Rust-ECG (vanaf 14j)
 • 35+ internationaal competitief: keuringsarts 
  • Anamnese persoonlijk en familiaal
  • Screenings orthopedisch onderzoek
  • Rust-ECG (vanaf 14j)
  • Inspannings-ECG (zo gewenst, vanaf 18j, aangeraden vanaf 35j)
Warm aanbevolen, geen verplichting:
 • Inspanning ECG 14 en 18 – jarige.
 • 15 en 16 – jarige: langs erkende keuringsarts (vragenlijst, cardiologische screening, klinisch onderzoek)
 • Trainers aanraden om langs de huisarts te gaan, officials niet (passiviteit).