De VLSU behartigt de belangen van
ijsschaatsers kunstschaatsers snelschaatsers

De fusie van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond (VKSB) en de Vlaamse Snelschaatsbond (VSB) tot de Vlaamse Schaatsunie is een feit.

Trainercursussen IJsschaatsen

Sport Vlaanderen organiseert trainercursussen IJsschaatsen:

  • Initator IJsschaatsen: In Antwerpen vanaf januari 2020. Meer info.
  • Initator IJsschaatsen: In Gent-Brugge vanaf september 2020. Meer info.
  • Initiator Kunstijsschaatsen: In Heist-op-den-Berg vanaf september 2020. Meer info. (diploma Initiator IJsschaatsen of gelijkstelling nodig)

 

Snelschaatsers en kunstschaatsers samen in één Vlaamse federatie

Snelschaatsen en kunstschaatsen zijn voortaan als één federatie actief binnen de Vlaamse schaatssport. Internationale toppers op het ijs zoals olympische schaatsers Bart Swings en Loena Hendrickx zijn nu verenigd onder één nieuwe Vlaamse Schaatsunie (VLSU). Zo wordt een sterke basis gelegd voor de schaatssport in Vlaanderen.

Tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering op 1 juli in Mechelen is de nieuwe ‘Vlaamse Schaatsunie‘ opgericht. Deze nieuwe sportfederatie is een fusie van de Vlaamse Kunstschaatsen Bond (VKSB) en de Vlaamse Snelschaatsbond (VSB). De voorzitters van beide federaties, Jurgen Schroyen (VKSB) en Corné Lepoeter (VSB) hopen door hun krachten te bundelen een sterke en dynamische bond uit te bouwen. In deze federatie zullen Vlaamse atleten uit het kunstschaatsen, synchroonschaatsen, ijsdansen, shorttrack en langebaanschaatsen actief zijn. Ook op het internationaal vlak zijn de kunstschaatsers en snelschaatsers in één unie verenigd, de ISU (International Skating Union), wat deze fusie logisch maakt.

De nieuwe bond telt ongeveer 2400 leden, waaronder heel wat topsporters. Niet minder dan 7 van de Belgische atleten op de voorbije winterspelen zullen deel uitmaken van deze nieuwe unie, waaronder zilveren medaillist Bart Swings.

De nieuwe federatie hoopt de schaatssport in Vlaanderen meer bekendheid en uitstraling te geven, de bouw van schaatsbanen te promoten en de sport zowel in de breedte als aan de top te laten groeien. Jurgen Schroyen wordt de voorzitter van de nieuwe unie.

Jurgen Schroyen (links) en Corné Lepoeter

Foto: Jurgen Schroyen en Corné Lepoeter ondertekenen de overeenkomst waardoor kunstschaatsers en snelschaatsers voortaan onder dezelfde federatie actief zijn. Schroyen wordt de voorzitter van deze VLSU.

Vlaamse Schaatsunie vzw

Contact:
info@vlsu.be

Bestuur VLSU

Voorzitter
Jurgen Schroyen

Vicevoorzitter
Gaby Deckmyn

Secretaris
Maria Bouwens

Penningmeester
Ludo Daemen

Bestuurder
Corné Lepoeter

Bestuurder
Gunter Werner