Bestuur

Jurgen Schroyen  
Voorzitter

Gaby Deckmyn  
Ondervoorzitter

Maria Bouwens  
Secretaris

Ludo Daemen  
Penningmeester

Corné Lepoeter  
Bestuurder

Gunter Werner  
Bestuurder

Personeel

Jeroen Straathof  
Technisch directeur / Directeur Topsport

Mireille Mostaert  
Sporttechnische coördinatie en ondersteuning
Kunschaatsen

Vera Huys  
Sporttechnische coördinatie en ondersteuning
Shorttrack/langebaan

Aanspreekpersonen

Bij de API (Aanmeld Punt Integriteit) van de Vlaamse Schaatsunie kan je als sporter, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De API is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt. De VLSU-API zal de melder wegwijs maken met de gepaste informatie, samen een oplossing zoeken of eventueel doorverwijzen. Ze ondersteunen ook de club API werking en zijn werkzaam binnen de Commissie Gezond en Ethisch Sporten.

Marij Timmerman    
Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit
Snel te bereiken, neutraal, een goed luistert oor

Jan Dierick  
Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit
Snel te bereiken, neutraal, een goed luistert oor

Vlaamse Schaatsunie vzw

Contact:
info@vlsu.be

Organogram VLSU

Wil je weten hoe de structuur van de federatie eruit ziet: KLIK HIER