Goed bestuur

Het Bestuur van de VLSU laat zich leiden door de principes van de “Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties”. De VLSU heeft een 4 jarig plan opgemaakt met duidelijke doelstellingen waar de federatie in 4 jaar wil staan een hoe we daar naartoe werken. Door deze principes systematisch meer te integreren in onze werking zal de communicatie tussen de federatie en de clubs op een vlottere en transparantere manier verlopen. Externe actoren hebben de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van de organisatie, wat de aanzet vormt tot goed bestuur. Zo worden clubs aangemoedigd om actief te participeren in de werking van de VLSU.Vlotte externe communicatie zal verlopen via:

  • De nieuwe, gezamenlijke website: www.vlsu.be. Er is een luik goed bestuur voorzien op de website waar externe belanghebbende de reglementen, het beleidsplan,  verslagen van vergaderingen en formulieren voor verzekering en onkosten kunnen terugvinden. Belangrijk nieuws en toekomstige opleidingen zoals VTS cursussen, Dynamo opleidingen  worden hier gepromoot en aankondigd.
  • Het informeren van de clubs met betrekking tot informatie vanwege VSF, VSDC, … gebeurt via mailings naar de clubs. Officiële mededelingen gebeuren via ‘Communications’ (via mail) naar de verschillende clubsecretariaten.
  • Alle officiële communicatie  wordt overzichtelijk en gestructureerd  doorgestuurd via eenzelfde uniforme lay out met logo van de VLSU.

Om de  interne communicatie en werking van de federatie te verbeteren zet de federatie de komende jaren in  op de principes:

  • Democratie: zodat de interne regels en normen overeenkomen met  democratische grondbeginselen.
  • Interne verantwoording en controle: zodat de besluitvorming, vrij is van ongewenste beïnvloeding, en niemand er absolute controle over heeft. Daarnaast zijn de toegewezen bevoegdheden duidelijk afgebakend.

Om een informatieopdracht uit te oefenen voor de vlaamse overheid heeft de VLSU een analyse van de harde indicatoren en de zachte indicatoren gemaakt zoals deze momenteel aanwezig zijn binnen de federatie. Gelet op de recente fusie en de opstartfase van de nieuwe federatie zijn er nog veel progressie mogelijkheden. De uitgebreidde analyse kan u vinden onder titel 10. goed bestuur in ons 4 jarig beleidsplan.

Daarnaast bespreken we waar we naartoe willen het komende jaar en een richting voor de komende vier jaar. Deze doelstellingen vinden we ook terug in Luik 2 van het beleidsplan.

Wil je weten hoe de structuur van onze federatie er uit ziet? KLIK HIER voor het organiogram van de VLSU.