28/10/2020

Onmiddellijke sluiting van alle indoor sportinfrastructuur

Het Belgisch Staatsblad werd zojuist gepubliceerd en heeft nog enkele extra en nieuwe richtlijnen aan het licht gebracht die een verdere beperking inhouden van de sportbeoefening. Deze zaken zijn totaal onverwacht in het Staatsblad gekomen. Noch het kabinet, noch de klankbordgroep, hadden hierover iets opgevangen voorafgaand de publicatie. 

We kunnen nog niet alles op een correcte manier interpreteren, maar de Vlaamse Sportfederatie heeft ons al volgende zaken meegeven die een impact hebben op jullie clubwerking. Voor erkende Vlaamse topsporters gelden uitzonderingen op deze regel. Het Belgisch staatsblad gaat om middernacht in en is dus vanaf morgen (29 oktober) van toepassing.

Verplichte sluiting van alle indoor sportinfrastructuur – ook voor de U12!!

Enige uitzonderingen:

  • Activiteiten in het kader van onderwijs
  • Sportstages en -kampen voor U12 die door de lokale overheid zijn georganiseerd
  • Indoor paardeninfrastructuur maar enkel met het oog op het welzijn van het paard

Ondanks dat we als VLSU, KBSF en KBKF te allen tijde perspectief willen bieden aan onze schaatsers in het uitoefenen van hun sport, zijn we genoodzaakt om deze richtlijnen te volgen. Ook internationale verplaatsingen naar buitenlandse trainingslocaties worden ten sterkste afgeraden. De gezondheid van ons allen primeert. We roepen u dan ook op om alle maatregelen in acht te nemen. Alleen samen kunnen we deze strijd winnen.

 

Dit bericht werd opgesteld door
de voorzitter van de KBKF: Peter Riskin,
de voorzitter van de KBSF: Corné Lepoeter
en de voorzitter van de VLSU: Jurgen Schroyen.

Bezoek ook onze nieuwe website IJSSCHAATSEN.BE