Huidige maatregelen

Hieronder communiceren we de laatste nieuwe maatregelen die genomen zijn in verband met corona. Deze strengere regels zijn van kracht vanaf donderdag 29 oktober.

De maatregelen voor de sportsector in het kort:

a) Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training...) is verboden, behalve: 

Indoor:

 • voor sportactiviteiten, -stages en -kampen die georganiseerd of toegelaten zijn door de gemeente en dat voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).
 • de lessen LO in het leerplichtonderwijs voor kinderen tot 13 jaar.Indoor sporten is verboden!

Outdoor:

 • voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later).
 • voor een privétrainer die zijn activiteiten verderzet. Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met respect voor de afstandsregels van 1,5m tijdens de activiteiten

b) Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
 • of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m.

c) Overige

 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)  
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot 13 jaar (overnachtingen zijn verboden) en enkel na goedkeuring van het lokaal bestuur
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Verplaatsingen naar het buitenland worden sterk afgeraden, aangezien zowat heel Europa momenteel rode zone is. Schaatsers en coaches die desondanks op verplaatsing zouden trainen, dienen zich te houden aan de opgelegde voorwaarden voor verplaatsingen naar dergelijke zones (zie https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/), alsook aan de voorwaarden opgelegd door het land of de overheid in kwestie.

We willen nogmaals wijzen op het feit dat lokaal er strengere restricties kunnen gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

We hopen uiteraard samen met u dat we snel onze sport terug kunnen beoefenen. Maar laten we er eerst voor zorgen dat we samen het virus klein krijgen.

Van zodra we meer info hebben over de eventuele heropstart  zullen we u verder berichten.

We danken u alvast voor uw begrip.

Hou het gezond!

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.